Empresa:Ben Plantats Productes
Actividad:Agricultura ecológica
CIF:52597211y
Email: helena.garcia@benplantats.cat
Teléfono: 670024883
Página web: www.benplantats.codilliure.cat
Dirección: Helena Garcia Gimenez
Responsable: Helena Garcia Gimenez
Email responsable: helena.garcia@benplantats.cat